Felieton Torowego

... wąskotorowe wahadło odbija w drugą stronę ...

Gdy w felietonie "czy kolej nastawiona jest na pasażera?", opublikowanym na łamach wydania 8/2019 magazynu Torowy napisałem "Przez dziesiątki lat ludzie korzystali z kolejek wąskotorowych. Większość wąskotorówek zniknęła. Reszta to skanseny. Czy nie ma potencjału ekonomicznego w wąskotorówkach?", nie przypuszczałem że w najbliższym czasie ktokolwiek w Polsce zajmie się komercyjnym wykorzystaniem kolei wąskotorowych.

Co prawda nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale gdy dowiedziałem się, że Województwo Łódzkie ogłosiło przetarg na opracowanie ekspertyzy dla projektu pod nazwą "Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa – Biała", to pomyślałem - może jestem zbyt dużym optymistą - że wahadło wąskotorowe odbija w drugą stronę.

Wąskotorowa Kolej Rogowska jest najdłuższą czynną linią wąskotorową w Polsce (49 km) i jedyną czynną wąskotorówka na terenie województwa łódzkiego. Pociągi rozkładowe jeździły na tej kolei w latach 1916-2001. Od 2002 roku Kolej Rogowska funkcjonuje tylko w charakterze kolei turystycznej.

Obecnie trwa ocena ofert na opracowanie ekspertyzy - wpłynęły 3 oferty. Firma która wygra przetarg będzie musiała dokonać nie tylko oceny obecnego stanu technicznego kolei, ale przede wszystkim dokonać analizy wielokryteriowej rozwoju Kolej Rogowskiej, która będzie zawierała model jej funkcjonowania wraz z długoterminową prognozą nakładów finansowych na utrzymanie kolei, przy uwzględnieniu finansowania Kolei Rogowskiej z funduszy UE perspektywy 2021-2027.

Ekspertyza będzie zawierała analizę czterech wariantów rozwoju kolei - bezinwestycyjny (0), inwestycyjny turystyczny (1), inwestycyjny dowozowy wolny (2), inwestycyjny dowozowy szybki (3). Na szczególną uwagę zasługują dwa ostatnie warianty, ponieważ w przypadku ich wdrożenia całkowicie odmieni się rola Kolei Rogowskiej. W przypadku wdrożenia wariantu 2 lub 3 zostaną uruchomione pociągi zapewniające regularny, codzienny transport publiczny na całej trasie Kolei Rogowskiej wraz z jej skomunikowaniem z normalnotorową stacją styczną Rogów. W wariancie 2 przewiduje się budowę wąskotorowego odgałęzienia do nowej stacji stycznej, położonej przy posterunku Biała Rawska (CMK), co umożliwi skomunikowania pociągów wąskotorowych z normalnotorowymi na CMK.

Wdrożenie wariantu 1 lub 2 będzie miało olbrzymie znaczenie dla kolei wąskotorowych w Polsce. Niewątpliwie wielu operatorów wąskotorowych kolejek podejmie wtedy próby uruchomione pociągów, zapewniających regularny transport publiczny.

Witold Witecki - redaktor naczelny

Spis Treści

3 _ SM42-1075 na torze nr 18 stacji Warszawa Rembertów
5 _ EuroSprinter E189-454 ... lokomotywa na wynajem
10 _ Linie tramwajowe do FSO
16 _ Królestwo czerwonych Jednostek
17 _ Jedziemy do Tłuszcza cz. 2
20 _ "Zabytkowy" wagon typu 13N #407
24 _ Szyny kolejowe jako przewód dla prądu zasilającego i sygnałowego
25 _ Kolejowo-tramwajowe fotomigawki z mostu ...
28 _ Szopa drezyn kolejowych
30 _ ET41-197 na stacji Kielce Herbskie
32 _ EP07-233 ex EU07-233 na stacji Warszawa Wschodnia
35 _ Obieg zamknięty
36 _ ET41-025 z ET41-006 na stacji Sitkówka-Nowiny
38 _ Zachodni most na Nidzie
41 _ Tunel pod dworcem PKP Kielce
42 _ Wagon z zakładów De Dietrich w zajezdni WKD i ...
47 _ Na początku był chaos
51 _ Przystanek kolejowy Cisie

... na okładce ...

Stacja kolejowa Tłuszcz. Pociąg IC 16105 Nałkowska, relacji Białystok - Wrocław Główny wjeżdża na tor 2, przy peronie 3. Pociąg prowadziła lokomotywa EP07-361 | 14 maja 2022

Pobierz | Download