Felieton Torowego

... Kolej+ do 2028 roku ...

20 kwietnia 2022 roku PKP PLK przedstawiły listę 34 projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. W związku z tym, w najbliższym czasie należy spodziewać się serii podpisanych umów pomiędzy PKP PLK, a podmiotami, których propozycje będą realizowane w ramach Programu Kolej+.

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz wnioskodawców. W sumie, na realizację wszystkich 34 projektów kolejowych, przeznaczonych zostanie około 11 miliardów złotych. Za okres kwalifikacji wydatków w ramach Programu uznaje się okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. Poziom maksymalnego dofinansowania ze środków Programu Kolej+ wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Udział wnioskodawców obejmuje minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Program obejmuje odbudowę, rewitalizację, rozbudowę istniejących i nieczynnych linii kolejowych o łącznej długości 917 km oraz budowę nowych linii kolejowych o łącznej długości 285 km.

Ze względu na skomplikowany i pracochłonny proces związany z przygotowaniem nowych inwestycji do realizacji, niewątpliwie największym wyzwaniem będzie budowa nowych linii kolejowych. Proces uzgodnień i wykupu gruntów oraz projektowania będzie wymagał przede wszystkim czasu. W sumie zaplanowano do realizacji budowę 9 nowych linii kolejowych, z których budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz o długości 73 km wydaje się zadaniem najtrudniejszym w realizacji, w ramach całego Programu Kolej+.

Najmniej skomplikowane w realizacji będą projekty związane z elektryfikacją odcinków linii kolejowych: Łuków - Lublin (107 km), Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko-Kamienna (88 km).

Czy wszystkie 34 projekty zostaną zrealizowane do końca 2028 roku? Tego obecnie nie można przesądzić, ale zrealizowanie całego planu byłoby wielkim sukcesem. Biorąc jednak pod uwagę realia rynku inwestycyjnego na polskiej kolei wydaje się to problematyczne, szczególnie w odniesieniu do budowy nowych niektórych linii kolejowych.

Programem Kolej+ nie została objęta cała Polska. Na terenie województw północnej Polski nie będzie realizowany żaden projekt w ramach Programu Kolej+. W głównej mierze to wynik słabego zainteresowania Programem - np. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie złożył żadnego projektu do Programu. To zdumiewające, bo województwa z terenu północnej Polski posiadają rozbudowaną sieć lokalnych i regionalnych linii kolejowych, w większości nieczynnych lub zdegradowanych w ostatnich 30 latach.

Witold Witecki - redaktor naczelny

Spis Treści

3 _ BR232-534 na 14 kilometrze linii kolejowej nr 2
6 _ Drezyny z ulicy Bema
8 _ Pięć lat z Ochoty
12 _ Na leśnym łuku Wola Grzybowska - Sulejówek
14 _ Jedziemy do Tłuszcza
17 _ TEM2-202 z cysternami z paliwem lotniczym w drodze na lotnisko Okęcie
21 _ Zabytkowy wagon typu WIwK/GFW K #403
24 _ EU07-1505 z ED250-001 przejeżdża przez Jelonki
26 _ SM42-521 na stacji Warszawa Wschodnia
27 _ 27WE-007 na stacji Legionowo Piaski
29 _ Strażacka cysterna w cieniu kolejowej wieży ciśnień
32 _ Zarys historii ET41-144
35 _ EP09-034 w tradycyjnych barwach
37 _ Pod wiaduktem drogowym nad torami stacji Kielce
38 _ ET41-103 w Rembertowie
40 _ Motkowice
44 _ EN94 w cenie złomu?
50 _ Bocznica kolejowa do kopalni wapienia "Morawica"
52 _ EP07-391 na stacji Warszawa Wschodnia
53 _ Kieleckie pragotrony
54 _ Niebiesko - żółty EN71-047 na linii kolejowej nr 2
57 _ EP09-038 wraca do szopy i ...

... na okładce ...

Stacja kolejowa Kielce Herbskie. ET41-087, jadąc na czele pociągu towarowego, za chwilę zatrzyma się na torze nr 3, aby przepuścić EN57-1119 - pociąg osobowy R20503 relacji Kielce - Włoszczowa, jadący po torze 1 | 8 kwietnia 2022

Pobierz | Download