Felieton Torowego

... bilety ulgowe ...

Historia zniżek, ulg i dopłat do biletów kolejowych jest prawie tak samo długa i pełna zawiłości, jak historia kolejnictwa. Na stronie 4 magazynu Torowy zamieściłem krótką notatkę na temat biletów ulgowych, która została opublikowano na łamach Kurjera Warszawskiego w czerwcu 1891 roku. Gdy zajrzymy do najnowszych aktów prawnych dotyczących biletów ulgowych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych kolejowych przewozów pasażerskich - to można stwierdzić, ze w materii biletów ulgowych niewiele się przez te lata zmieniło.

Oczywiście zmieniło się "życie", a co za tym nazewnictwo, ale bilety ulgowe dalej są w obiegu i z grubsza rzecz ujmując ich dystrybucja przebiega w taki sam sposób i kierowane są do tego samego kręgu odbiorców, jak 100 i więcej lat temu.

Z biletami ulgowymi wiąże się jeszcze jedna kwestia, bardzo istotna, ale o której często zapominamy, która sprowadza się do pytania: Kto za bilety ulgowe płaci? Oczywiście dla zdecydowanej większości pasażerów ważniejsze jest pytanie ... Z jakiej ulgi mogę skorzystać? Jednak bez odpowiedzi na pierwsze pytanie, odpowiedź na drugie jest bezprzedmiotowa.

Za bilety ulgowe płacimy wszyscy, płacąc podatki. Odpowiedź bardziej szczegółową możemy znaleźć we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu MF - firmy przewożące pasażerów otrzymują dotacje państwowe, wyrównujące im straty z powodu obniżek cen biletów.

"Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów: jednorazowych z ulgą 37 %, 49 %, 78 %, 95 % i 100 %, miesięcznych imiennych z ulgą 37 %, 49 % i 78 %.

Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100 % podstawy obliczenia należnej dotacji".

Prawda o biletach ulgowych jest inna, niż na ogół myślimy. Biletów ulgowych nie ma i nie było, bo zawsze ktoś za nie musi zapłacić. To, że część pasażerów odnosi na biletach ulgowych pewną, osobistą korzyść to już inna bajka.

Witold Witecki - redaktor naczelny

Spis Treści

3 _ Srebrny Jubilat EW60-001
5 _ Warszawa Mokry Ług i Zielonka Bankowa w budowie
8 _ Wąskie i szerokotorowe Motkowice
11 _ Urywki z odległej historii stacji Tunel
18 _ ET22-1161 i ET22-888 w oczekiwaniu na kolejną trasę
20 _ Wystawa taboru zabytkowego
24 _ Środkowym torem biegną lokomotywy do szopy IC
27 _ Kolejowy Wieliszew odcięty od Zegrza Południowego
31 _ iR Piast z Bohunami
33 _ ET41-061 na stacji Kielce Herbskie
35 _ EN97-010 na stacji Warszawa Śródmieście WKD
38 _ Skaner pociągów Pendolino
39 _ Pociąg roboczy z platformami do przewozu szyn kolejowych
41 _ Kolejowe warszawskie bajnajty z Powiśla
43 _ Węgleniec i Wolica
46 _ Zajezdnia WKD bez tajemnic (2)
52 _ Takie same, ale nie te same pociągi na linii otwockiej
56 _ Przystanek kolejowy Dębe Wielkie

... na okładce ...

Wagon spalinowy SA135-016, obsługujący pociąg KM R31 do Sierpca, stoi na torze 1 przy peronie 2 na stacji kolejowej Płock | 11 lipca 2021

Pobierz | Download

Pobierz | Download