Miesięcznik Torowy

I. O Torowym ...

Torowy to magazyn o tematyce kolejowo-tramwajowej, ukazujący się w formacie elektronicznym, wydawany w cyklu miesięcznym. Głównym celem magazynu jest propagowanie blogerskiej działalności miłośników i sympatyków transportu szynowego. Miesięcznik poświęciony jest tematyce transportu szynowego, infrastrukturze kolejowej i historii dróg żelaznych

Artykuły publikowane w magazynie to głównie przedruki z blogów. W związku z tym nie przykładamy większej wagi do chronologii wydarzeń i aktualności, chociaż od tego nie stronimy. Magazyn Torowy to w pewnym sensie kolejowe wydawnictwo typu wczoraj i dziś. Opinie wyrażane w artykułach są opiniami ich autorów.

Nazwa czasopisma nawiązuje do bloga o tematyce kolejowo-tramwajowej, który dostępny jest na platformie blogger pod nazwą Torowy. Głównie z tego bloga i bloga Kolejowe Kielce zamieszczane są treści w miesięczniku Torowy.

II. Warunki publikacji

 1. Każdy może przesłać do Redakcji propozycję artykułu. Treść musi mieć charakter związany z transportem szynowym. Przesłanie treści do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że osoba przesyłająca posiada pełne prawa autorskie do treści (tekstu, zdjęć, grafik itp). Przesyłając treść wyrażamy tym samym zgodę na jej publikację w magazynie Torowy.
 2. Treść przesyłamy drogą elektroniczną na adres info@torowy.pl. W szczególności, treść powinna zawierać następujące elementy: tytuł, nazwisko i imię lub nick autora, tekst, bibliografię. Za przesłanie treści uznaje się także wskazanie konkretnego wpisu internetowego lub zgoda na wybranie dowolnej treści ze strony internetowej, wskazanej przez autora treści. Redakcja we własnym zakresie opracuje taki wpis w celu umieszczenia wybranych treści w nim zawartych w magazynie Torowy (dzieło pochodne). Przesyłane do publikacji zdjęcia nie mogą być oznaczone znakiem wodnym lub logo autora.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do publikacji. Korekta może być dokonana przez autora, jeżeli wyrazi takie życzenie. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania przesłanych treści bez podania przyczyny.
 4. Treści publikowane w magazynie Torowy stanowią informacje publiczne i są dostępne dla wszystkich osób, które uzyskały dostęp do magazynu Torowy.
 5. Udostępniając do publikacji w magazynie Torowy treści, takie jak zdjęcia i teksty, autor przyznaje Redakcji magazynu Torowy niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem autorskim, w tym na tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych. Po opublikowaniu treści w magazynie Torowy licencja nie może zostać cofnięta na te treści. Autor zachowuje wszystkie prawa autorskie do udostępnionych treści.
 6. Za publikację artykułu w magazynie Torowy nie są wypłacane honoraria autorskie.

III. Warunki Techniczne i Formalne

 1. Materiały do publikacji (propozycja artykułu) przesyłamy w jednym spakowanym pliku - format zip, w tym: tekst przesyłamy w pliku - format txt, zdjęcia w plikach - format jpg (minimalny rozmiar 1280 x dowolny), grafiki - format jpg. W stopce artykułu można zamieścić linki do swoich stron internetowych oraz swoje logo - grafikę.
 2. Po otrzymaniu propozycji materiałów do publikacji, zostanie przygotowany przez redakcję plik formatu pdf, zawierający artykuł. Następnie plik pdf zostanie przesłany do autora, celem autoryzacji.
 3. Autoryzacja ma następująca formę: Zwrotny e-mail z ewentualnymi uwagami do treści i formy artykułu oraz adnotacją autoryzacyjną: "autoryzuję artykuł [TYTUŁ ARTYKUŁU] do publikacji na łamach miesięcznika Torowy na warunkach publikacji, zawartych na stronie https://torowy.pl/magazyn.html" i podpis.
 4. Po autoryzacji, artykuł zostanie opublikowany, w miarę możliwości, w najbliższym wydaniu miesięcznika Torowy.

IV. Copyright

 1. Wszystkie nazwy handlowe oraz towarów występujące w treści magazynu są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami konkretnych firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Magazyn Torowy jest dystrybuowany w formacie pdf za pośrednictwem sieci Internet. Bez zgody Redakcji nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów treści i dalsze ich rozpowszechnianie, jak również dołączanie magazynu do innych wydawnictw.
 3. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych w magazynie Torowy należą do Witold Witecki, o ile nie zaznaczono inaczej.

V. Dystrybucja

Każdy może pobrać dowolny egzemplarz magazynu Torowy - w formacie PDF - za pośrednictwem sieci Internet. Bezpłatne egzemplarze magazynu Torowy są dostępne na stronach:

 1. torowy.pl
 2. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
 3. blog Torowy
 4. blog Kolejowe Kielce

VI. Kontakt

Witold Witecki - redaktor naczelny
info@torowy.pl
+48 605 689 942