Felieton Torowego

... pociągi pasażerskie na czas pandemii ...

Czy kolej była przygotowana organizacyjnie i technicznie na czas pandemii? Czy mogła być przygotowana? Oczywiście nie, bo pandemia należy do tych plag na których skutki nikt nie jest przygotowany. Również nikt nie jest przygotowany na uderzenie dużego meteorytu lub na totalny blackout. W tak nieoczekiwanej sytuacji kolejarze stanęli jednak na wysokości zadania i przystosowali kolej do pracy w nadzwyczajnych warunkach.

To, co najbardziej uderzyło w kolej, to drastyczny spadek zapotrzebowanie na podróżowanie. Jest to wynikiem nie tylko rezygnacji wielu potencjalnych pasażerów z podróżowania pociągami, ale także wielu restrykcji wprowadzonych na czas podróży koleją.

Główna restrykcja to ograniczenie miejsc siedzących w pociągach - jednocześnie zajętych może być co najwyżej 50 % takich miejsc, a pasażerowie muszą zajmować minimum co drugie miejsce siedzące, zachowując odstęp. Wprowadzono wiele szczegółowych obostrzeń związanych z dostępną w wagonach przestrzenią. W wagonach z przedziałami ośmioosobowymi w jednym przedziale ilość dostępnych miejsc została ograniczona do 4, a w wagonach z przedziałami sześcioosobowymi do 3. W wagonach z przestrzenią bezprzedziałową dostępne jest co drugie miejsce.

Ponieważ przy normalnej dystrybucji biletów nadzór nad zajętością miejsc w pociągu byłby trudny do wyegzekwowania, więc wprowadzono obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów.

Przewoźnicy funkcjonują obecnie w nieznanym im dotąd reżimie sanitarnym. Wprowadzono szereg nowych procedur, które mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym i kolejarzom. Jedną z nich jest konieczność zasłaniania ust i nosa przez całą podróż.

Obecnie każdy skład wagonowy musi być dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu biegu pociągu. Dodatkowe zabiegi dezynfekcji obejmują wszystkie elementy wyposażenia wagonów z którymi styka się podróżny (m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski, toalety). Takie zabiegi nie były stosowane na kolei w przeszłości na tak wielką skalę. Jedno jest niemal pewne - podróżowanie koleją po pandemii nie będzie przez długi czas takie, jak kiedyś.

Witold Witecki - redaktor naczelny

Spis Treści

3 _ EP09-011 "Niepodległa"
7 _ Kielecki stoker ... impresje na temat parowozowych Kielc
9 _ Zajezdnia. DTP 2014 w zajezdni tramwajowej R-2 Praga (2)
14 _ Praskie reminiscencje kolejowe
16 _ Zimowe foto-migawki ze stacji Warszawa Wschodnia
18 _ 182 011-7 przejazdem przez stację Jędrzejów
20 _ Czerwona Stonka DB na moście Kolejowym w Warszawie
21 _ Linia kolejowa nr 449 w budowie
24 _ Warszawa Centralna ... z Ksawerym w tle
26 _ ET22-037 kolejny powrót do przeszłości
28 _ Warszawa Główna Osobowa wersja 2.0 (2)
30 _ Siła razy ramię na kieleckich Piaskach
32 _ Remont torowiska dalekobieżnej linii średnicowej na Powiślu
34 _ Współczesna siła i światło WKD: EN100 i EN97
37 _ Najbardziej popularne warszawskie tramwaje
40 _ Wiadukt drogowy nad CMK we wsi Czekaj
41 _ Piaseczyńska wąskotorówka zawsze z rozstawem szyn 1000 mm
44 _ Przystanek kolejowy Gośniewice
47 _ Stacja kolejowa Góra Kalwaria
50 _ Kolejowe mosty na Czarnej Nidzie
53 _ Łąki Herbskie
54 _ Zadymka śnieżna nad linią kolejową nr 7

... na okładce ...

Pociąg osobowy składający się z dwóch lokomotyw (SM42-2193 i 401Da-380) oraz wagonu (typ 112Am) na terenie bocznicy Huty Warszawa (I Bielańskie Rodzinne Spotkanie z Koleją) | 25 sierpnia 2018

Pobierz | Download