Felieton Torowego

... estakadą do Warszawy Wschodniej? ...

W połowie 2021 roku zostanie opublikowane studium wykonalności dla projektu "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia - Czyżew", które wykonuje firma BBF na zlecenie PKP PLK. Najbardziej interesujące będą rozwiązania dotyczące budowy nowej linii kolejowej z Warszawy Wschodniej do Tłuszcza.

Nowa inwestycja ma obejmować budowę przedłużenia dwutorowej linii kolejowej nr 6 z Zielonki do Warszawy Wschodniej (Warszawa Wschodnia - Warszawa Wileńska Marki - Zielonka) wzdłuż torów linii nr 21, budowę dodatkowej pary torów linii kolejowej nr 6 na odcinku Wołomin Wschód - Tłuszcz i dobudowę torów (1 lub 2) dla ruchu dalekobieżnego na linii kolejowej nr 21. Według wstępnych założeń zostanie wybudowanych około 55 km nowych torów wraz z siecią trakcyjną.

Studium powinno także dać wstępne odpowiedzi na temat budowy nowych przystanków: Warszawa Targówek Fabryczny, Warszawa Ząbki Łodygowa oraz koniecznej przebudowy stacji kolejowych: Warszawa Wileńska, Warszawa Wileńska Marki, Zielonka, Wołomin, Wołomin Wschód oraz Tłuszcz w związku z ich przystosowaniem do zwiększonych potoków pasażerskich.

Kolejnym ważnym elementem, które obejmuje studium to plan budowy nowych skrzyżowań bezkolizyjnych. Obecnie na linii 6 i 21 funkcjonuje około 30 przejść i przejazdów kolejowo-drogowych. Celem jest budowa wszystkich skrzyżowań jako bezkolizyjne.

Najbardziej spektakularne i oczekiwane będą wstępne rozwiązanie projektowe dotyczące zagłębienia linii kolejowej nr 21 na pewnym jej odcinku (w związku z planami połączenia stacji Warszawa Wileńska ze stacją Warszawa Centralna, co wiąże się z budową II podziemnej linii średnicowej) oraz budową estakady na której ułożone zostaną tory łącznicy do stacji Warszawa Wileńska Marki.

Studium jest opracowywane w czterech wariantach (dla prędkości pociągów: 160 km/h, 200 km/h, od 200 km/h do 250 km/h oraz w wariancie autorskim).

Witold Witecki - redaktor naczelny

Spis Treści

3 _ Stacja vel Bocznica
6 _ Nocny elf EN96-003
7 _ Widok na torowisko stacji Kielce Herbskie
8 _ Hala główna. DTP 2014 w zajezdni tramwajowej R-2 Praga (1)
14 _ Leśny odcinek linii kolejowej nr 10
17 _ Warszawa Zachodnia "wizytówką" polskiej kolei
20 _ Po bokach 449 ... a środkiem 2 płynie
23 _ Warszawa Gdańska z metrem w tle
26 _ EU07-077 na stacji Warszawa Wschodnia
27 _ Pociągi na moście Średnicowym w Warszawie
29 _ Kozioł oporowy S49 nowy z kieleckich Piasków
30 _ Budowa stacji metra Rondo Daszyńskiego
32 _ Pruszków WKD w nowej epoce EN100
34 _ Łowicz Główny
37 _ Świętokrzyskie pociągi regionalne na stacji kolejowej Kielce
40 _ Dworzec kolejowy Warka
44 _ Wzdłuż eSeŁki ... z Czachówka Wschodniego do Góry Kalwarii
47 _ Stacja kolejowa Wolica ... ale dla niektórych ... nadal stacja Chęciny
50 _ VT628 na linii kolejowej nr 2
51 _ Zadymkowe fotografie z Olszynki Grochowskiej

... na okładce ...

Lokomotywa ST40s-20 na czele pociągu LHS. Pociąg towarowy przejeżdża po wiadukcie kolejowym, rozpostartym nad torem wąskotorowej Świętokrzyskiej Kolei Dojazdowej | 6 października 2018

Pobierz | Download